02 Ing. arch. Pavla Hlaváčková

Ing. arch. Pavla Hlaváčková

 • Autorizovaný architekt
 • Spolumajitel, ekonom a koordinátor projektů
 • Je absolventem ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor Architektura
 • 1992 – 2011 vedoucí pracovník architektonického ateliéru Hlaváček & Partner, s.r.o.
 • 1991 – 1992 Obecní úřad Praha 7, Stavební úřad
 • 1990 – 1991 E.C.E.P. Limited Nigeria, resident architect
 • 1989 – 1990 Státní knihovna České Republiky technické ústředí knihoven – odborný

pracovník, projektant

 • 1988 – 1989 Průmstav Praha IPS, vedoucí projektant
 • 1975 – 87 KPÚ Praha, Ateliér G16, architekt, vedoucí projektant1987 – 1988 University of Jos, Jos, Nigeria, Physical Planning Department, architect

Spolupráce na projektech a realizacích a jejich koordinace:

 • Revitalizace Staroměstského náměstí, Mladá Boleslav

Oceněno: Nominace na Stavbu roku 2011

Stavba roku 2011 – cena veřejnosti

 • Obytný areál, Horní Počernice, Praha

Oceněno: Stavba roku 2008

 • Bytový dům Tatarkova, Praha

Oceněno: Cena Státního Fondu rozvoje bydlení 2008

 • Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Oceněno: Europian Museum of the Year Lisabon 2006 – nominace,

Stavba roku 2005 Libereckého kraje,

Cena Gloria musaealis, Cena ministra kultury České republiky v kategorii

Muzejní počin roku 2004

 • Zákaznické Centrum, Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav

Oceněno: Nominace na Stavbu roku 2000

 • Konstrukční centrum- Administrativní objekt vývojového závodu Škoda Auto a.s. , Mladá Boleslav

 

Oceněno: Stavba roku 1999,

Vitrablok 1997 – 2. cena

 • Škoda Auto Muzeum II. Etapa, Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav

Oceněno: Nominace na Stavbu roku 1997

 • Historický archiv Škoda Auto Muzeum, Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav

Oceněno: Vitrablok  1997 – 2.cena

 • Dvougenerační vila na Hřebenkách, Praha

publikováno : Slavné pražské vily 2007

 • Podzemní parkovací dům a revitalizace parku na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi
 • Rekonstrukce a dostavba bytového domu Na Újezdě, Praha Malá Strana
 • Rekonstrukce bytového domu, Jiráskovo náměstí, Praha
 • Novostavba bytového domu „Věneček“, Praha 5
 • Přestavba haly prototypů po etapách, Škoda auto a.s., Mladá Boleslav
 • Depozitář historických vozů (konverze Staré slévárny), Škoda Auto Mladá Boleslav
 • Depozitář a restaurátorská dílna, Škoda auto a.s., Mladá Boleslav
 •  Škoda Auto Muzeum I. Etapa, Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav
 • Dílčí projekty rekonstrukcí objektů Starého závodu Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav
 • Bytový soubor „Horské chalupy Bratrouchov“
 • Rekonstrukce Staré školy na Enviromentální centrum, Světec
 • Rekonstrukce „Památníku sklářství“ Muzea skla a bižuterie, Kristiánov
 • Rekonstrukce památkově chráněného domu pro Královské Dánské velvyslanectví, Praha - Malá Strana

Rekonstrukce památkově chráněného domu „U bílého pelikána“, Maltézské náměstí, Praha - Malá Strana

 • Rekonstrukce památkově chráněného domu „Kazatelna“, Praha - Malá Strana
 • Rekonstrukce secesní vily na Hřebenkách, Praha
 • Sheraton Rock Hotel, Jos, Nigerie
 • Přístavba haly a nové učebny University of Jos, Jos,  Nigerie
 • Novostavba školy Neratovice
 • Bytové domy Neratovice
 • Multifunkční centrum vybavenosti s bazénem, Neratovice